Procurement

Procurement - the central purchasing unit for American University of Armenia (AUA)

Welcome to the American University of Armenia's procurement portal for perusal by external vendors. This section provides essential information on our procurement process and associated thresholds and guidelines for entities interested in supplying goods and services to AUA.

General Guidelines

AUA has a centralized purchasing system managed by the Purchasing Office, which has primary responsibility for carrying out the procurement of goods and services or channeling purchasing requests to the appropriate procurement committee.

All procurements are fulfilled in an open, competitive, fair, and transparent process that ensures equal opportunity for vendors and the best value for the University.

Thresholds and procurement processes

  • Micro Purchases: Requests for goods or services under the applicable threshold for micro purchases ($1,000 for AUAC in the U.S. and AMD 200,000 for AUAF in Armenia), are processed upon approval by the head of the requesting unit or department.
  • Simplified Procurement: For goods and services having initial cost estimates for simplified procurements ($1,001-20,000 for AUAC in the U.S. and AMD 200,001-10,000,000 for AUAF in Armenia), the process requires obtaining at least three (3) written quotations from vendors and subsequently analyzing the quotations received using the pre-established rubrics of quality, service, vendor track-record, and related factors to justify the selection.
  • Formal Competitive Bidding: For procurements with an estimated cost in excess of $20,000 (for AUAC) and AMD 10,000,000 (for AUAF), the University requires a formal competitive bidding process.

 

Suppliers must fully comply with all specifications, terms, and conditions of the open bids, as published. Proposals may be submitted according to the instructions provided in the RFP. Only qualified suppliers should participate in published open bids.

Bid prices received from local vendors should be expressed exclusively in Armenian Drams (AMD) for all line items.

AUA reserves the right to reject any or all bids received.

  • In the case of simplified procurements (requiring three quotes), only the selected bidder will receive notification pursuant to the corresponding committee’s review/decision.
  • In the case of using the open bidding process, the corresponding procurement committee prepares the bidding package that formally opens the process with an invitation to participate in the bidding; the related process description and project-specific technical requirements; application for participation in the competition; pre-established vendor selection criteria, and other relevant information applicable to the specific procurement.

In case of open bidding, notification will be sent to all participating vendors.

Sole source purchasing

AUA may consider sole source procurement in exceptional situations when a particular item or service is only available from a single vendor or manufacturer with appropriate documentation of such conditions.

 

Open Tenders

1․ Pre-feasibility Study on Biogas Infrastructure Development in Armenia


2․ Open Bidding for Selecting the Vendors for Plastic Waste bins, Containers and a Refuse Collection Vehicle

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան հիմնադրամը (ՀԱՀ) հայտարարում է բաց մրցույթ
պլաստիկ թափոնամանների և աղբահան մեքենայի ձեռքբերման նպատակով։
Սույն մրցույթն իրականացվում է Շվեդիայի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում
թափոնների կառավարման քաղաքականություն» ծրագրի շրջանակներում։
Մրցույթը կանցկացվի մեկ փուլով, որից հետո կկնքվի պայմանագիր Հայաստանի
ամերիկյան համալսարան հիմնադրամի և մրցույթի հաղթող կազմակերպության միջև:
Մրցույթին կարող են մասնակցել այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն
համապատասխան լիցենզիա և տվյալ ոլորտում աշխատանքային փորձ: Տենդերի
հրավերը կարելի է ներբեռնել հետևյալ հղումով։
Հետաքրքրված հայտատուները մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական էլեկտրոնային
փաթեթը կարող են ստանալ ս.թ. հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 22-ը ընկած
ժամանակահատվածում, որի համար անհրաժեշտ է դիմել [email protected] էլ․հասցեով։
Տենդերի տպագիր տարբերակն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հայաստանի ամերիկյան
համալսարան, մինչև 2024 թվականի օգոստոսի 8-ը, ժամը 15.00 (+4 GMT)։

ANNOUNCEMENT

American University of Armenia (AUA) is pleased to announce the open bidding to select vendors for
plastic waste bins, containers and a refuse collection vehicle.
This Tender is conducted in the framework of the Waste Policy Armenia 4-year program funded by
Sweden and implemented by the American University of Armenia (AUA) Acopian Center for the
Environment.
The bidding process will be conducted in a single phase, two lots, with contracts to be signed between the
American University of Armenia Foundation and the successful bidders. Companies with relevant
certifications and experience in this field are eligible to participate. The invitation to tender is available to
download here.
Interested applicants are invited to contact [email protected] between June 25 and July 22 to obtain the
complete electronic bidding package.
The deadline for submitting bids, in hardcopy to AUA Yerevan, is 8th August 2024, 15:00 (Armenian
time, +4 GMT).

Contacts
Karen Hambardzumyan
Buyer
Room:MB Room 133
Phone:060 61 2782
Email:[email protected]
Lusine Gasparyan
Procurement and Inventory Coordinator
Room:
Phone:060 61 2882
Email:[email protected]