Սիրիահայերին կրթաթոշակ է տրամադրում ՀԱՀ-ը, զեղչ՝ Հայաստանի պետական բուհերը